תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אתר www.messu.co.il מופעל ע"י לירון גונן ("בעלת האתר") ומשמש גם בתור אתר מכירות לתוכנית  התפתחות לנשים במסע טבע ואתגר.

האמור בתקנון זה בלשון נקבה הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

בעלת האתר מאפשרת ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של סדנאות ההתפתחות והצמיחה וטיולי הנשים באמצעות אתר האינטרנט.

עצם רכישה באמצעות האתר, תהווה הצהרה מצד הלקוחה, כי קראה את הוראות תקנון זה, הבינה אותן והסכימה להן.

התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין בעלת האתר.

לשאלות ניתן לפנות לבעלת האתר בימים ראשון – חמישי בין השעות 09:00-18:00

באמצעות דוא"ל [email protected] או בטלפון 0546887045

הרשמה לפעילויות באתר:

1. על מנת להשתתף בפעילויות יש להירשם תחילה באתר. בעת ההרשמה והתשלום יקבלו הלקוחות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שלהם כפי שהוזנה באתר, עם פרטי התוכנית, מועד התוכנית, מיקום התוכנית ועוד.

2. התשלום בגין הרשמה לפעילות באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשמת או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

3. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי תשלום אחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל עפי שיקול דעתו הבלעדי.

4. ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל הנרשמת הודעה וחשבונה לא יחויב בגין העסקה.

5. הרישום לפעילויות מותנה בקבלה ובמילוי טופס הרשמה, תצהיר בריאות ותשלום.

אספקת השירותים – התוכנית וטיולי נשים

1. התכנים של הפעילויות השונות יוצגו בדפי האתר.

2. התוכנית והטיולים יהיו במועד ובמיקום שיצוינו באישור שיקבל הלקוח לכתובת דואר האלקטרוני שלו לאחר ביצוע ההרשמה, ובכפוף לאישור האתר.

3. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי מתן השירות כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או מחדל לצד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר, תנאי מזג אויר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.  

במקרה של דחיית השירות או ביטולו בעקבות המקרים הנ"ל, יתואם מועד חדש על ידי הלקוח ו/או האתר למתן השירות.

מסונכרנות פועלת ככל שניתן גם בנסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן בשליטתה, על מנת לקיים את הפעילות במתכונת המתוכננת. עם זאת, פעילויות, טיולים ואירועים המפורסמים לשיקול הדעת המקצועי והבלעדי של החברה ובהתאם לנדרש על פי הנסיבות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל תוכנית או טיול עד 10 ימים לפני המועד הקבוע, לרבות במידה ולא יהיה מספר מינימאלי של משתתפות הדרוש ליציאה לפעילות, או מכל סיבה אחרת שתובא לידיעת המשתתפות. במקרה כזה, יוחזר לנרשמות מלוא הכסף ששילמה. עם זאת מסונכרנות לא תהיה חייבת לשלם סכום כסף נוסף.

מדיניות רכישה

1. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים ו/ או השירותים המוצעים בתאר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

2. בעת הזמנה באתר, באחריותך לספק מידע נכון, מדוייק ועדכני מלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי תשלום.

3. אם, מכל סיבה כלשהיא, חברת האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות ורשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר.

4. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

מדיניות שינויים וביטולים

1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי התקשורת המופיעים בתחתית התקנון. באחריות הנרשמת לוודא כי הודעת הביטול התקבלה בידי החברה. הודעת ביטול שתשלח בשעות שאינן שעות הפעילות של החברה, תחשב כהודעת ביטול שנשלחה בתחילת יום הפעילות הבא.

2. ביטול בהתאם לסעיף 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן : החזר, שינוי או ביטול הזמנה של הפעילות יתאפשרו בהחזר כספי בטווח זמן של עד 14 מיום הרכישה ובלבד שהביצוע יעשה לא פחות מ3 ימים קודם למועד תחילת השירות. בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה תחויב המבטלת בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ש"ח.

הודעות ביטול בפעילויות של מסונכרנות

1. הודעת ביטול שנכנסה לתוקפה 14 יום לאחר הזמנת מסע נשים ועד 10 יום עבודה לפני מועד המסע, תשלם המשתתפת 300 שח.

4. הודעת ביטול שנכנסה לתוקפה 9 ימי עבודה ועד 3 ימי עבודה לפני טיול נשים, תשלם המשתתפת 60% ממחיר המסע.

5. הודעת ביטול שנכנסה לתוקפה 2-1 ימי עבודה ועד המועד הקבוע של תוכנית היציאה לטיול, תשלם המשתתפת 80% ממחיר מסע הנשים.

בהתאם לחוק, ימי עבודה לעניין הביטול, הינם ימי חול, ימים שאינם מנוחה (לא כולל שישי ושבת) ימי שישי וערבי חג יחושבו עד השעה 12:00 בצהריים.

זיכויים והחזרים

החזרים כספיים למשתתפת בטיול יבוצעו תוך 30 יום ממועד כניסת הביטול לתוקף (למעט ביטולים הכפופים לחוק הגנת הצרכן) שבהם החזר יבוצע בתוך 14 ימים מיום ביטול העיסקה, בניכוי הכפוף להסכם.

הודעת ביטול השתתפות במסע

ניתן לבטל עסקה לאחר 14 ימים ממועד ההרשמה או ב-7 הימים קודם למועד תחילת השירות, ולהחזיר את מלוא הסכום למעט דמי רישום בסך 300 שח .

משתתפת שלא תוכל להגיע לאחד המפגשים שנקבעו מראש או למפגש חלופי, לא תוכל לקבל פיצוי כספי. תינתן אפשרות להשלים את המפגשים בשיחת טלפונית 1:1 עד למועד סיום הקורס.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנכות מדמי ההחזר את סך העמלה שנגבתה על ידי חרות האשראי, במידה וחברת האשראי מסרבת לוותר על העמלה שגבתה בעת ביצוע העסקה.

נזקים וביטוח לטיול נשים

בכפוף להוראות הדין, אין "מסונכרנות" אחראית לנזקי המשתתפת שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למשתתפת, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר.

מחיר מסע הנשים אינו כולל דמי ביטוח. על כל משתתפת להצטייד בביטוח בהתאם לאופי הפעילות ו/או המסע. ככל שהפעילות מתקיימת בחו"ל, אנו ממליצים לכל מטיילת לרכוש ביטוח אישי ועצמאי מיד עם רכישת הטיול.  מקיף ונרחב המתאים לאופי הפעילות, המכסה נזקי גוף, רכוש וביטוח דמי ביטול, בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.

במקרה חירום שבו יש צורך באשפוז או בהפסקת המסע, המטיילת תפעיל את הביטוח האישי שלה. החברה מצידה תעשה כל שביכולתה כדי לסייע למטיילת, עם זאת החברה לא תישא באחריות להוצאות כלשהן שנובעות מן הצורך באשפוז או בהפסקת המסע עקב סיבות הקשורות למצבה הבריאותי של המטיילת.

מובהר בזאת כי משתתפת אשר תפסיק את השתתפותה במהלך המסע או במהלך התוכנית, מכל סיבה שהיא, לא תהא זכאית לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידה. לאחר יציאת הקבוצה לפעילות, בארץ או מחוצה לה, לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של טיול או אירוע או הפעילות בה לא השתתפה, לרבות סדנה, קטע מסדנה, מסלול בו לא נסעה, ארוחות שלא נוצלו, לינה, כניסה לאתרים וכיו"ב.

חברת "מסונכרנות" מתחייבת לעשות כל שביכולת לסייע למשתתפת שנקלעה למצב רפואי או בריאותי, על פי מיטב יכולותיה וידיעותיה וזאת בתאי וכל עוד הקבוצה ו/או מי מהקבוצה ו/או הפעילות ו/או הטיול לא נעצרים ו/או נפגעים כתוצאה מן הסיוע.

אחריות האתר

1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף אשר יגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו. כל הסתמכות כאמור נעשית על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

2. תמונות השירות באתר מוצגות לצרכי המחשה בלבד, יתכנו הבדלים מסוימים במראה.

3. האתר ממליץ לגולשות באתר לנהוג בזהירות, לקרוא בעיון את המידע המוצג באתר זה ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו.

4. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדוייק ונכון ככל שניתן ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

5. השימוש באתר יעשה על אחריותה הבלעדית והמלאה של כל גולשת.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת

1. גולשת שהשאירה פרטים באתר ומצורפת לרשימת הדיוור של האתר, מאשרת שימוש בפרטיה לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

2. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים.

3. בעת השארת הפרטים תתבקש הגולשת למסור פרטים אישיים כגון : שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולה למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים, יש לעדכנם באתר.

4. מובהר כי אין חובה עפי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא מוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

5. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

6. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת בין היתר קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונם והנחות למשתמשים רשומים. על פי חוק התקשרות -2008 ( "חוק ההתקשרות").

7. מובהר כי באפשרות משאירת הפרטים להסיר עצמה בכל עת מדיוור באמצעות לחיצה על להסרה מרשימת תפוצה. או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל.

8. כל עוד לא הסירה עצמה מרשימת הדיוור , רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת להעביר לנרשמת דיוור ישיר כאמור.

9. הגולשת מאשרת כי לא תהיה לה כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר.

הרכישה באתר תתאפשר רק למי שגילו 18 שנים ומעלה.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת השירותים הניתנים בכל עת שהיא.

זכויות יוצרים

בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על התכנים באתר.

אין לעשות או להתיר לעשות בהם כל שימוש שהוא (העתקה, פרסום, שכפול, שינוי, עיבוד ומכירה בשלמות ו/או כל חלק מהתכנים המופיעים בו ובאתר) מעבר לשימוש האישי המותר במפורש על ידי בעלת האתר ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.

העברה לגורם שלישי היא הפרה של זכויות יוצרים.

שונות

תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה.

צרו קשר

האתר מקפיד על קיום הוראות ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם את/ה סבור/ה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פני/ה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: ת.ד. 847 צור משה

טלפון: 054-6887045

כתובת דואר אלקטרוני: [email protected]